เกียวกับเรา

พ่นโฟมฉนวนกันความร้อนและยังสามารถเก็บเสียงได้เป็นอย่างดี พ่นได้ทุกพื้นผิว อาทิเช่น หลังคาบ้าน หลังคาเหล็ก หลังคากระเบื้อง ผนังภายใน-ภายนอกอาคาร     ฝ้าเพดาน โรงแรม ห้องประชุม ตู้คอนเทนเนอร์ ฯลฯ